Kredyt kontra faktoring
27 mar 2019

Kredyt kontra faktoring

Post by Redaktor

Kredyt obrotowy

Kryteria przyznawani: Przyznawany jest firmom o dobrej kondycji finansowej, ze stażem w prowadzeniu działalności oraz bez straty, bez zaległości wobec ZUS czy US, dysponujących twardymi zabezpieczeniami.

Zabezpieczenie: Często wymagane, np. w postaci hipoteki.

Wypłata gotówki: Jednorazowo, w konkretnym momencie działalności

Okres zawarcia umowy: Umowa jest zawierana na czas określony, a okres spłaty takich kredytów rzadko przekracza rok.

Cel finansowania: Często musi być określony, co oznacza, że kredyt udzielany jest dopiero po okazaniu faktury.

Opłaty: Prowizja operacyjna (od 2,5 proc.) i odsetki (uzależnione od danych finansowych, ale zwykle od 9 do 13 proc.)

Dodatkowe usługi: Brak

 

Faktoring

Kryteria przyznawani: Przyznawany firmom z odroczonym terminem płatności. Przeznaczony zarówno dla firm nowo powstałych, jak i będących w fazie rozwoju i potrzebujących środków do finansowania bieżącego rozwoju. Branża nie ma znaczenia. Ważne jest, aby nie występowało duże ryzyko zwrotów i reklamacji. Firma ubiegająca się o ten rodzaj finansowania powinna mieć również rozproszony portfel odbiorców. Towary nie powinny być sprzedawane do firm powiązanych kapitałowo.

Zabezpieczenie: Przedstawione faktury.

Wypłata gotówki: Wypłaty obejmują od 70 proc. do 90 proc. wartości faktury w ciągu 24 godzin od jej wystawienia i dostarczenia faktorowi. Pozostała kwota wypłacana jest przez faktora po otrzymaniu płatności od klienta. Kwota ta jest pomniejszona o wynagrodzenie faktora.

Okres zawarcia umowy: Bezterminowo, przeciętna współpraca klienta z faktorem trwa kilka lat.

Cel finansowania: Dowolny, na spłatę bieżących zobowiązań takich jak: wynagrodzenia pracowników oraz ZUS, podatki, raty kredytu lub leasingu czy też spłatę kontrahentów.

Opłaty: Prowizja operacyjna (0,2 do 1,5 proc.) i odsetki (od 2,5 do 4 proc.).

Dodatkowe usługi: Zarządzanie należnościami, monitorowanie kondycji finansowej kontrahentów oraz prowadzonych spłat, a także prowadzenie kont odbiorców.

0 Comments

Leave a Comment