Kiedy wymienić widły dowózka widłowego?
15 sty 2021

Kiedy wymienić widły dowózka widłowego?

Post by Redaktor

Każdy operator rozpoczynając kurs, musi znać podstawowe elementy budowy wózka widłowego. Dzięki temu będzie mógł bezpiecznie i prawidłowo użytkować urządzenie w przyszłej pracy. Do kilku ważniejszych części należą rama, podwozie, oczywiście silnik, maszt, karetka, krata ochronna, przeciwwaga, kabina operatora i widły.

Wózki widłowe odpowiadają za załadunek i transport towarów znajdujących się na paletach w magazynach, halach produkcyjnych i na placach. Do najczęściej wybieranego osprzętu należą widły, ponieważ najbardziej się je eksploatuje. Istotne jest określenie poziomu zużycia, a na tej podstawie sprawdzenie, czy już potrzebna jest ich wymiana. Oprócz tego przegląd konserwacyjny obejmuje przeanalizowanie maksymalnego udźwigu wideł oraz danych zawartych w świadectwie zgodności. Zazwyczaj stopień zniszczenia ustalany jest podczas rutynowej kontroli przez komisję UDT.  Można to zmierzyć zwykłą suwmiarką, dokonując pomiaru wideł na odcinku 5 cm. Widły do wózka widłowego nie powinny przekraczać dziesięcioprocentowego stopnia zużycia w porównaniu do wartości początkowej. Bez względu na markę, czy kraj jest to element uniwersalny, wytwarzany z giętej, wytrzymałej stali. Jego wysoka jakość potwierdzona zostaje certyfikatem zgodnym z normą ISO 2330. W przypadku przekroczenia normy zużycia inspektor nie wyda pozytywnej opinii podczas kontroli, a widły do wózka widłowego będzie trzeba wymienić na nowe. Wówczas należy zapoznać się z oznaczeniem parametrów elementu określających min. numer seryjny, szerokość, grubość, długość, maksymalny udźwig do palet, wartość określającą środek ciężkości. Istnieje również inna forma identyfikacji obejmująca numer seryjny, datę produkcji, maksymalny udźwig i kraj wyprodukowania. W przypadku braku wyżej opisanych specyfikacji widły do wózka widłowego nie powinny zostać w ogóle zamontowane.

Widły do widlaka

Widły do widlaka

Bezpieczeństwo i higiena pracy powinny być dla każdego pracodawcy priorytetem. Dlatego tak ważne jest zastosowanie się do zaleceń inspektora i wymiana wideł wtedy, kiedy jest to konieczne. Narażenie życia i zdrowia pracowników może się wiązać z poważnymi konsekwencjami.

0 Comments

Leave a Comment